“โมเดิร์นคาส” เปิดโรงงานผลิตโชว์นวัตกรรม ตอกย้ำคุณภาพผลิตภัณฑ์ และรับรองมาตรฐานจาก อย.

“โมเดิร์นคาส” เปิดโรงงานผลิตโชว์นวัตกรรม ตอกย้ำคุณภาพผลิตภัณฑ์ และรับรองมาตรฐานจาก อย.

“ดีแคช ออพติมัส ออร์แกนิค เฟรช คัลเลอร์ ครีม (𝘿𝘾𝘼𝙎𝙃 𝙊𝙋𝙏𝙄𝙈𝙐𝙎 𝙊𝙍𝙂𝘼𝙉𝙄𝘾 𝙁𝙍𝙀𝙎𝙃 𝘾𝙊𝙇𝙊𝙍 𝘾𝙍𝙀𝘼𝙈)