ดีแคช แกลมเมอไรซ์ ฟอร์เมน อัลตร้า บอนด์ เจล ดาวน์ เพิร์ม 100 มล.

ผ่านการทดสอบการแพ้บนผิวหนัง ยึดเกาะในครั้งเดียวด้วย extreme adhesion ! Tidy up! เจล Down Perm ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองในเวลา 10 นาที
ช่วยปกป้องผมเสียและให้ผมเงางามอย่างเป็นธรรมชาติ

สั่งซื้อสินค้า