MT ดีแคช แกลมเมอไรซ์ ปอมเมด 100 กรัม

ปอมเมด จัดแต่งทรงผม ไม่เหนี่ยว อยู่ทรงนาน ไม่จับตัวเป็นก้อน
จัดแต่งทรงผมให้อยู่นานถึง 72 ชั่วโมง มีความเงางาม เซตง่าย
ใช้ง่ายดุจช่างมืออาชีพ

สั่งซื้อสินค้า