MT ดีแคช แกลมเมอไรซ์ เคลย์ แว็กซ์ 100 กรัม

ใช้จัดแต่งทรงผม เซ็ตทรงเพิ่มวอลลุ่มให้แก่เส้นผมในรูปแบบแมตต์ ไม่มันเงา อยู่ทรงยาวนานให้ความเงา 72 ชั่วโมง โดยไม่ทิ้งคราบขุยขาว ล้างออกง่าย

สั่งซื้อสินค้า