MT สเปรย์แต่งผม ดีแคช โฮลดิ้ง- สตรอง 220 มล.( สีเขียว)

สเปรย์น้ำล็อกเส้นผมให่อยู่ทรง สูตรบริสุทธิ์อ่อนโยนต่อเส้นผม จัดแต่งทรงได้ง่ายให้ผมอยู่ทรงได้นานตลอดวัน โดยไม่ทิ้งคราบขุยขาว

สั่งซื้อสินค้า